DAkkS a ISO kalibrácia

Naše kalibračné služby zastrešujú dimenzionálne,  fyzikálne a elektrické veličiny.

V oblasti dimenzionálnych veličín kalibrujeme štandardné meradlá, kalibre a etalóny. V prípade fyzikálnych veličín kalibrujeme napríklad tlak, otáčavý moment, rýchlosť vzduchu, váhy alebo teplotu. Jednosmerné napätie, sila a odpor jednosmerného prúdu, sila striedavého prúdu alebo striedavé napätie sú veličiny, ktoré kalibrujeme v elektrickej oblasti.

Kalibrácie podľa DAkkS

V prípade kalibrácie podľa DAkkS sa jedná o exaktné kvalitatívne hodnotenie procesov, postupov a produktov na preukázanie zhody so špecifikovanými požiadavkami. Jednotlivé oblasti boli akreditované Nemeckým akreditačným úradom DAkkS.

SORTIMENT SLUŽIEB

  • dimenzionálne veličiny: štandardné meradlá, závitové kalibre, indikátory, prizmatické prípravky
  • elektrické veličiny: jednosmerný prúd (napätie, sila prúdu, odpor striedavého prúdu), striedavý prúd, nízka frekvencia (napätie a sila prúdu)
  • fyzikálne veličiny: otáčavý moment, váhy, tlak, teplota, zvuk